Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Rozpočet obce a jeho argumentácia v schvaľovacom procese Mgr. Zuzana Švarc Harisová, Mgr. Juraj Kvas 15.10.2019 9:00 15.10.2019 13:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve PaedDr. Alica Fecková, Mgr. Zdenko Krajčír 08.10.2019 10:00 09.10.2019 12:00  Pozvánka
RŠ 7.-8.10.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení JUDr. Marián Hoffmann, PhD., PaedDr. Alica Fecková, Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 07.10.2019 10:00 08.10.2019 12:00  Pozvánka
RŠ 7.-9.10.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení JUDr. Marián Hoffmann, PhD., PaedDr. Alica Fecková, Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, PaedDr. Lenka Holíková 07.10.2019 10:00 09.10.2019 12:00  Pozvánka
Dane-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva Ing. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová 07.10.2019 10:00 08.10.2019 12:00  Pozvánka
Miestne dane a poplatky Ing. Iveta Ištoková 03.10.2019 9:00 03.10.2019 13:00  Pozvánka
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 27.09.2019 9:00 27.09.2019 13:00  Pozvánka
Ekonómky ROPO-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ladislav Zakhar,PhD. 24.09.2019 10:00 25.09.2019 12:00  Pozvánka
Ekonómky obce 23.-24.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ladislav Zakhar,PhD. 23.09.2019 10:00 24.09.2019 12:00  Pozvánka
Ekonómky obce 23.-25.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ladislav Zakhar,PhD., Mgr. Juraj Kvas 23.09.2019 10:00 25.09.2019 12:00  Pozvánka