Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ZRUŠENÉ-Reklamné stavby po novele stavebného zákona (&43 ods. 2 a nasl. stavebného zákona) JUDr. Helena Spišiaková 02.09.2021 9:00 02.09.2021 13:00  Pozvánka
Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO-akreditovaný kurz Ing. Terézia Urbanová 23.08.2021 8:30 27.08.2021 14:00  Pozvánka
Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam JUDr. Róbert Urban 19.08.2021 9:00 19.08.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Budapešť a krásy Maďarska Mgr. Zdena Feherpatakyová 15.07.2021 7:30 18.07.2021 20:00  Pozvánka
HK-12.-13.7.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy-NAPLNENÁ KAPACITA doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová 12.07.2021 11:00 13.07.2021 12:00  Pozvánka
HK-12.-14.7.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy-NAPLNENÁ KAPACITA doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Mária Kasmanová 12.07.2021 11:00 14.07.2021 12:00  Pozvánka
Spoločné pracovné stretnutie primátorov miest, starostov obcí, prednostov a právnikov doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Erika Kusyová 06.07.2021 10:00 08.07.2021 12:00  Pozvánka
Odpadové hospodárstvo obce - zmeny od 1.1.2021 a pripravované zmeny od 1.7.2021 Ing. Peter Gallovič 01.07.2021 9:00 01.07.2021 13:00  Pozvánka
Rozhodnutia úradu v elektronickej podobe Ing. Erika Kusyová 29.06.2021 9:30 29.06.2021 13:00  Pozvánka
2. konferencia vo volebnom období 2018-2022 29.06.2021 8:30 29.06.2021 9:30  Pozvánka