Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-OBCE-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021. Ing. Terézia Urbanová 22.02.2021 9:00 22.02.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Kamerový informačný systém Osobnyudaj.sk, s.r.o. - JUDr. Samuel Matejovič, JUDr. Jakub Pavčík 18.02.2021 9:00 18.02.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Vedenie referentských vozidiel a zabezpečenie prvej pomoci Ľubomír Dubovec, Ján Kolník, MUDr. Ivana Jurčíková 16.02.2021 9:00 16.02.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Pôsobnosť zákonov: Z.č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, z.č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Mgr. Juraj Fíba, riaditeľ odboru verejnej služby, Úrad vlády SR; PhDr. Gabriel Forgáč, ÚV SR 11.02.2021 9:00 11.02.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Ročné zúčtovanie dane za rok 2020+Legislatívne zmeny 2021 Ing. Pavol Kukučka 04.02.2021 9:00 04.02.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Prevencia proti vyhoreniu Mgr. Ingrid Benkovská 28.01.2021 9:00 28.01.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miest JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 26.01.2021 9:00 26.01.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam JUDr. Róbert Urban 21.01.2021 9:00 21.01.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Zmeny vo vnútorných predpisoch v oblasti školstva v nadväznosti na novelu zákonníka práce Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 19.01.2021 9:00 19.01.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2020 Ing. Mária Brániková 14.01.2021 9:00 14.01.2021 13:00  Pozvánka