Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Veľké zmeny vo verejnom obstarávaní Ing. Terézia Nagyová 30.04.2019 9:00 30.04.2019 13:00  Pozvánka
Ekonómky ROPO-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 25.04.2019 10:00 26.04.2019 12:00  Pozvánka
Ekonómky obce 24.-25.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 24.04.2019 10:00 25.04.2019 12:00  Pozvánka
Ekonómky obce 24.-26.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková, PhDr. Dušan Gallo 24.04.2019 10:00 26.04.2019 12:00  Pozvánka
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve Ing. Miriam Majorová, PhD. 16.04.2019 9:00 16.04.2019 13:00  Pozvánka
HK 8.-9.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Mária Kasmanová 08.04.2019 11:00 09.04.2019 12:00  Pozvánka
HK 8.-10.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Pavol Gallo, Ing. Oxana Hospodárová 08.04.2019 11:00 10.04.2019 12:00  Pozvánka
Rozpočtové hospodárenie obce - ekonomické minimum pre starostov Ing. Ingrid Konečná Veverková 04.04.2019 9:00 04.04.2019 13:00  Pozvánka
Riadenie a fungovanie úradu miestnej samosprávy a školy z pohľadu personálnej a mzdovej agendy Ing. Pavol Kukučka 02.04.2019 9:00 02.04.2019 13:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., PaedDr. Alica Fecková 26.03.2019 10:00 27.03.2019 12:00  Pozvánka