Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Matriky 7.-8.11.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, PhDr. Martin Achimský 07.11.2018 11:00 08.11.2018 12:00  Pozvánka
Matriky 5.-6.11.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, PhDr. Martin Achimský 05.11.2018 11:00 06.11.2018 12:00  Pozvánka
22.-23.10.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Vladimír Jendrisek, NKÚ expozitúra Žilina, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Karácsonyová Tamášová 22.10.2018 11:00 23.10.2018 12:00  Pozvánka
22.-24.10.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Vladimír Jendrisek, NKÚ expozitúra Žilina, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Karácsonyová Tamášová, Ing. Oxana Hospodárová 22.10.2018 11:00 24.10.2018 12:00  Pozvánka
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 184/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 JUDr. Bohuslav Harviľák 18.10.2018 9:00 18.10.2018 13:00  Pozvánka
Delimitácia funkcie - zodpovedné a bezpečné skončenie funkčného obdobia Mgr. Ladislav Briestenský 16.10.2018 9:00 16.10.2018 13:00  Pozvánka
BB-Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva Ing. Terézia Urbanová 12.10.2018 9:00 12.10.2018 13:00  Pozvánka
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva Ing. Terézia Urbanová 11.10.2018 9:00 11.10.2018 13:00  Pozvánka
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ( PhDr. Dušan Gallo 09.10.2018 9:00 09.10.2018 13:00  Pozvánka
Právnici-Pracovné stretnutie právnikov a vedúcich zamestnancov miestnych samospráv doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Tomáš Buzinger, JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 04.10.2018 10:00 05.10.2018 12:00  Pozvánka