Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
PaM 10.-12.6.-Konzultačné stretnutie mzdárov a personalistov Mgr. Ladislav Briestenský, Ing. Pavol Kukučka, Ľubomíra Hnátová, PhD. 10.06.2019 10:00 12.06.2019 12:00  Pozvánka
Povoľovanie výrubu drevín JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 04.06.2019 9:00 04.06.2019 13:00  Pozvánka
29.-30.5.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 29.05.2019 11:00 30.05.2019 12:00  Pozvánka
27.-28.5.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 27.05.2019 11:00 28.05.2019 12:00  Pozvánka
27.-29.5.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová, Mgr. Jana Kovalčíková, PaedDr. Ján Pavlík 27.05.2019 11:00 29.05.2019 12:00  Pozvánka
Základné vnútorné normy obecnej samosprávy Mgr. Ladislav Briestenský 21.05.2019 9:00 21.05.2019 13:00  Pozvánka
Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 16.05.2019 9:00 16.05.2019 13:00  Pozvánka
Dane 13.-14.5.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Iveta Ištoková, PhD. 13.05.2019 10:00 14.05.2019 12:00  Pozvánka
Dane 13.-15.5.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Iveta Ištoková, PhD., PhDr. Dušan Gallo 13.05.2019 10:00 15.05.2019 12:00  Pozvánka
RŠ 13.-14.5.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 13.05.2019 10:00 14.05.2019 12:00  Pozvánka