Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
RŠ 13.-15.5.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, Mgr. Juraj Kvas 13.05.2019 10:00 15.05.2019 12:00  Pozvánka
Správne poplatky a iné príjmy obce Ing. Oxana Hospodárová 07.05.2019 9:00 07.05.2019 13:00  Pozvánka
Mediácia a umenie nenásilnej komunikácie v podmienkach miestnej samosprávy Mgr. et. Mgr. Iveta Gallová, PhD. 30.04.2019 9:00 30.04.2019 13:00  Pozvánka
Veľké zmeny vo verejnom obstarávaní Ing. Terézia Nagyová 30.04.2019 9:00 30.04.2019 13:00  Pozvánka
Ekonómky ROPO-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 25.04.2019 10:00 26.04.2019 12:00  Pozvánka
Ekonómky obce 24.-25.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 24.04.2019 10:00 25.04.2019 12:00  Pozvánka
Ekonómky obce 24.-26.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková, PhDr. Dušan Gallo 24.04.2019 10:00 26.04.2019 12:00  Pozvánka
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve Ing. Miriam Majorová, PhD. 16.04.2019 9:00 16.04.2019 13:00  Pozvánka
HK 8.-9.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Mária Kasmanová 08.04.2019 11:00 09.04.2019 12:00  Pozvánka
HK 8.-10.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Pavol Gallo, Ing. Oxana Hospodárová 08.04.2019 11:00 10.04.2019 12:00  Pozvánka