Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
RŠ 4.-6.5.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení-ZRUŠENÉ PaedDr. Tibor Lukács, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Michal Belohorec, Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 04.05.2020 10:00 06.05.2020 11:45  Pozvánka
Dane 4.-5.5.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva-ZRUŠENÉ JUDr. Ingrid Ney, PhD. 04.05.2020 10:00 05.05.2020 11:45  Pozvánka
Dane 4.-6.5.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva-ZRUŠENÉ JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Iveta Ištoková, PhD. 04.05.2020 10:00 06.05.2020 11:45  Pozvánka
VIDEO SEMINÁR - Úprava rozpočtových pravidiel v čase mimoriadnej situácie Ing. Ingrid Konečná Veverková 04.05.2020 8:00 10.05.2020 20:00  Pozvánka
BB-Nové pravidlá na ochranu verejného záujmu a cestovné náhrady - ZRUŠENÉ Ing. Oxana Hospodárová 29.04.2020 9:00 29.04.2020 13:00  Pozvánka
Nové pravidlá na ochranu verejného záujmu a cestovné náhrady - ZRUŠENÉ Ing. Oxana Hospodárová 28.04.2020 9:00 28.04.2020 13:00  Pozvánka
Prevencia proti vyhoreniu - ZRUŠENÉ Mgr. Ingrid Benkovská 17.04.2020 9:00 17.04.2020 13:00  Pozvánka
Orgány školskej samosprávy - ich kompetencie a výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy-ZRUŠENÉ PaedDr. Tibor Lukács 16.04.2020 9:00 16.04.2020 13:00  Pozvánka
Odmeňovanie volených funkcionárov - ZRUŠENÉ Mgr. Ladislav Briestenský 02.04.2020 9:00 02.04.2020 13:00  Pozvánka
Šport, kultúra a verejný poriadok pri športových a kultúrnych podujatiach v obci - ZRUŠENÉ doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 31.03.2020 9:00 31.03.2020 13:00  Pozvánka