Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
13.-15.7.HK-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková, Mgr. Vladimír Pirošík, Ing. Erika Kusyová, Mgr. Katarína Tamášová Karacsonyová 13.07.2020 11:00 15.07.2020 11:45  Pozvánka
8.-9.7.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 08.07.2020 11:00 09.07.2020 11:45  Pozvánka
6.-7.7.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 06.07.2020 11:00 07.07.2020 11:45  Pozvánka
Mzdová účtovníčka na prelome II.Q a III.Q roku 2020 alebo skoro po korone, nielen o korone Ing. Pavol Kukučka 01.07.2020 9:00 01.07.2020 13:00  Pozvánka
Vytváranie rozhodnutí elektronicky Ing. Erika Kusyová 26.06.2020 9:00 26.06.2020 13:00  Pozvánka
ROPO-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová 23.06.2020 10:00 24.06.2020 11:45  Pozvánka
Ekonómky obcí 22.-23.6.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová 22.06.2020 10:00 23.06.2020 11:45  Pozvánka
Ekonómky obcí 22.-24.6.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 22.06.2020 10:00 24.06.2020 11:45  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 19.06.2020 9:00 19.06.2020 13:00  Pozvánka
BB-Praktická aplikácia sociálneho fondu a cestovných náhrad v obciach, RO a PO zriadených obcou - ZRUŠENÉ Ing. Mária Kasmanová 18.06.2020 9:00 18.06.2020 13:00  Pozvánka