Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej oblasti a záverečný účet obce Ing. Ingrid Konečná Veverková 04.03.2021 9:00 04.03.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÝ-Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 25.02.2021 9:00 25.02.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-BB-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021. Ing. Terézia Urbanová 24.02.2021 9:00 24.02.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-ROPO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021. Ing. Terézia Urbanová 23.02.2021 9:00 23.02.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-OBCE-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021. Ing. Terézia Urbanová 22.02.2021 9:00 22.02.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Kamerový informačný systém Osobnyudaj.sk, s.r.o. - JUDr. Samuel Matejovič, JUDr. Jakub Pavčík 18.02.2021 9:00 18.02.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Vedenie referentských vozidiel a zabezpečenie prvej pomoci Ľubomír Dubovec, Ján Kolník, MUDr. Ivana Jurčíková 16.02.2021 9:00 16.02.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Pôsobnosť zákonov: Z.č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, z.č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Mgr. Juraj Fíba, riaditeľ odboru verejnej služby, Úrad vlády SR; PhDr. Gabriel Forgáč, ÚV SR 11.02.2021 9:00 11.02.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Ročné zúčtovanie dane za rok 2020+Legislatívne zmeny 2021 Ing. Pavol Kukučka 04.02.2021 9:00 04.02.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Prevencia proti vyhoreniu Mgr. Ingrid Benkovská 28.01.2021 9:00 28.01.2021 13:00  Pozvánka