Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 16.01.2020 9:00 16.01.2020 13:00  Pozvánka
Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2019 Ing. Mária Brániková 14.01.2020 9:00 14.01.2020 13:00  Pozvánka
Správa registratúry v samospráve a na školách PhDr. Verona Nováková 12.12.2019 9:00 12.12.2019 13:00  Pozvánka
ÚZ BB 6.12.-Účtovná závierka v obciach a v RO a PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 06.12.2019 9:00 06.12.2019 13:00  Pozvánka
ÚZ PO 5.12.-Účtovná závierka v PRÍSPEVKOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 05.12.2019 9:00 05.12.2019 13:00  Pozvánka
ÚZ RO 4.12.-Účtovná závierka v ROZPOČTOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 04.12.2019 9:00 04.12.2019 13:00  Pozvánka
ÚZ obce 3.12.-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 03.12.2019 9:00 03.12.2019 13:00  Pozvánka
ÚZ obce 2.12.-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2019 - Seminár z technických príčin začne už o 8:15!!!! Ing. Terézia Urbanová 02.12.2019 8:15 02.12.2019 13:00  Pozvánka
Obchodná verejná súťaž pri nakladaní s majetkom obce Mgr. Ladislav Briestenský 28.11.2019 9:00 28.11.2019 13:00  Pozvánka
Mzdová účtovníčka na konci IV.Q roku 2019 Ing. Pavol Kukučka 26.11.2019 9:00 26.11.2019 13:00  Pozvánka