Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva Ing. Terézia Urbanová 11.10.2018 9:00 11.10.2018 13:00  Pozvánka
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ( PhDr. Dušan Gallo 09.10.2018 9:00 09.10.2018 13:00  Pozvánka
Právnici-Pracovné stretnutie právnikov a vedúcich zamestnancov miestnych samospráv doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Tomáš Buzinger, JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 04.10.2018 10:00 05.10.2018 12:00  Pozvánka
Dane 3.-4.10.2018-Polročné pracovné stretnutie-Miestne dane a samospráva Ing. Iveta Ištoková 03.10.2018 10:00 04.10.2018 12:00  Pozvánka
Dane 3.-5.10.2018-Polročné pracovné stretnutie-Miestne dane a samospráva Ing. Iveta Ištoková, JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 03.10.2018 10:00 05.10.2018 12:00  Pozvánka
RŠ 3.-4.10.2018-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení Ing. Ingrid Konečná Veverková, PaedDr. Alica Fecková 03.10.2018 10:00 04.10.2018 12:00  Pozvánka
RŠ 3.-5.10.2018-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení Ing. Ingrid Konečná Veverková, PaedDr. Alica Fecková, PhDr. Dušan Gallo 03.10.2018 10:00 05.10.2018 12:00  Pozvánka
ROPO-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 25.09.2018 10:00 26.09.2018 12:00  Pozvánka
Ekonómky obce 24.-25.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 24.09.2018 10:00 25.09.2018 12:00  Pozvánka
Ekonómky obce 24.-26.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Mária Kasmanová 24.09.2018 10:00 26.09.2018 12:00  Pozvánka