Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Daňové a exekučné konanie - daňový poriadok, exekučný poriadok, zákon o konkurze a reštrukturalizácií, obchodný zákonník JUDr. Ingrid Ney, PhD. 03.03.2020 9:00 03.03.2020 13:00  Pozvánka
Občianske obrady a slávnosti v podmienkach miest a obcí PhDr. Dušan Gallo 27.02.2020 9:00 27.02.2020 13:00  Pozvánka
BB-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce a ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020 Ing. Terézia Urbanová 19.02.2020 9:00 19.02.2020 13:00  Pozvánka
ROPO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020 Ing. Terézia Urbanová 18.02.2020 9:00 18.02.2020 13:00  Pozvánka
OBCE-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020 Ing. Terézia Urbanová 17.02.2020 9:00 17.02.2020 13:00  Pozvánka
Vodný zákon a súvisiace predpisy aplikované v praxi Ing. Anna Gaálová (MŽP SR) 13.02.2020 9:00 13.02.2020 13:00  Pozvánka
Najčastejšie nedostatky pri personálnej a mzdovej agende škôl Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 11.02.2020 9:00 11.02.2020 13:00  Pozvánka
Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 + Legislatívne zmeny 2020 Ing. Pavol Kukučka 06.02.2020 9:00 06.02.2020 13:00  Pozvánka
Aktuálne vo verejnom obstarávaní - zameranie na zákazky s nízkymi hodnotami JUDr. Katarína Mrázová 31.01.2020 9:00 31.01.2020 13:00  Pozvánka
Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 28.01.2020 9:00 28.01.2020 13:00  Pozvánka