Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
SZ 3 dni-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Mgr. Branislav Ondruš, Mgr. Peter Szabo, PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, Mgr. Ing. Ondrej Buzala, Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. 10.09.2018 11:00 12.09.2018 12:00  Pozvánka
Novinky v mzdovej oblasti (pracovný čas, nároky zamestnancov, príplatky za sobotu, nedeľu, 13., 14. plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018) RNDr. Jana Motyčková 06.09.2018 9:00 06.09.2018 14:00  Pozvánka
Výkon verejnej moci aplikovaný v podmienkach samosprávy a školstva certifikovaní lektori NASES 04.09.2018 9:00 04.09.2018 13:00  Pozvánka
Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO Ing. Terézia Urbanová 28.06.2018 8:30 04.07.2018 14:00  Pozvánka
Elektronické schránky v praxi pre obce - praktický kurz na PC v učebni Ing. Erika Kusyová 22.06.2018 9:00 22.06.2018 13:00  Pozvánka
Aktuality vo verejnom obstarávaní 2018, povinná elektronizácia Ing. Terézia Nagyiová, Ing. Boris Kordoš 21.06.2018 9:00 21.06.2018 13:00  Pozvánka
Konferencie, schôdze a porady - účasť, príprava a moderovanie PhDr. Dušan Gallo 19.06.2018 9:00 19.06.2018 14:00  Pozvánka
Problematika pohrebníctva v podmienkach miestnej samosprávy (a pôsobenie ZPOZ v tejto oblasti)-2 dni Ladislav Stríž; PhDr. Zorka Bittarová 11.06.2018 10:30 12.06.2018 12:00  Pozvánka
Problematika pohrebníctva v podmienkach miestnej samosprávy (a pôsobenie ZPOZ v tejto oblasti)-3 dni Ladislav Stríž; PhDr. Zorka Bittarová; Ľubomíra Hnátová, PhD. 11.06.2018 10:30 13.06.2018 12:00  Pozvánka
Odpady 2 dni-Konzultačné stretnutie k implementácií zákona o odpadoch Ing. Peter Gallovič; Branislav Moňok; Mgr. Ľudovít Mihálik - Naturpack 11.06.2018 10:00 12.06.2018 12:00  Pozvánka