Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Ekonómky obce 23.-24.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ladislav Zakhar,PhD. 23.09.2019 10:00 24.09.2019 12:00  Pozvánka
Ekonómky obce 23.-25.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ladislav Zakhar,PhD., Mgr. Juraj Kvas 23.09.2019 10:00 25.09.2019 12:00  Pozvánka
Starostovia 23.-24.9.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Mgr. Zuzana Švarc Harisová 23.09.2019 10:00 24.09.2019 12:00  Pozvánka
Starostovia 23.-25.9.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Mgr. Zuzana Švarc Harisová, PaedDr. Lenka Holíková 23.09.2019 10:00 25.09.2019 12:00  Pozvánka
Zákon NRSR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami Mgr. Alena Štrbová 19.09.2019 9:00 19.09.2019 13:00  Pozvánka
Vzťahy obce a urbáru (pozemkového spoločenstva) Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav JUDr. Marek Maslák, PhD. 17.09.2019 9:00 17.09.2019 13:00  Pozvánka
Slávnostná konferencia členských miest a obcí pri príležitosti 25. výročia vzniku a činnosti ZORVC MARTIN 13.09.2019 9:00 13.09.2019 14:00  Pozvánka
SZ 9.-10.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Ing. Anton Machola, Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. 09.09.2019 11:00 10.09.2019 12:00  Pozvánka
SZ 9.-11.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Ing. Anton Machola, Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA 09.09.2019 11:00 11.09.2019 12:00  Pozvánka
Sociálne obce 9.-10.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková,PhD., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. 09.09.2019 11:00 10.09.2019 12:00  Pozvánka