Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Online seminár
ONLINE-Účtovníctvo PO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v PRÍSPEVKOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023
Ing. Terézia Urbanová 22.02.2023 9:00 22.02.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Účtovníctvo RO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v ROZPOČTOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023
Ing. Terézia Urbanová 21.02.2023 9:00 21.02.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Účtovníctvo RO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v ROZPOČTOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023
Ing. Terézia Urbanová 21.02.2023 9:00 21.02.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Účtovníctvo OBCE-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023
Ing. Terézia Urbanová 20.02.2023 9:00 20.02.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Účtovníctvo OBCE-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023
Ing. Terézia Urbanová 20.02.2023 9:00 20.02.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Efektívna administratíva obecného zastupiteľstva a odmeňovanie volených funkcionárov
Ing. Oxana Hospodárová 14.02.2023 10:00 14.02.2023 13:00  Pozvánka
1. Konferencia ZORVC MARTIN vo volebnom období 2022-2026 14.02.2023 9:00 14.02.2023 10:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Vedenie referentských vozidiel a zabezpečenie prvej pomoci
Ľubomír Dubovec, Ján Kolník, MUDr. Ivana Jurčíková 09.02.2023 9:00 09.02.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Ročné zúčtovanie dane za rok 2022+Legislatívne zmeny 2022/2023
Ing. Pavol Kukučka 07.02.2023 9:00 07.02.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 02.02.2023 9:00 02.02.2023 13:00  Pozvánka