Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 + Legislatívne zmeny 2019 Ing. Pavol Kukučka 14.02.2019 9:00 14.02.2019 13:00  Pozvánka
Vedenie referentských vozidiel a zabezpečenie prvej pomoci Ľubomír Dubovec, Ján Kolník, MUDr. Ivana Jurčíková 12.02.2019 9:00 12.02.2019 13:00  Pozvánka
Spracovanie administratívy OZ a komisií a odmeňovanie volených funkcionárov Ing. Oxana Hospodárová 07.02.2019 10:00 07.02.2019 14:00  Pozvánka
1. Konferencia ZORVC MARTIN vo volebnom období 2018-2022 07.02.2019 9:00 07.02.2019 10:00  Pozvánka
Slávnostný rečník na občianskych sobášoch PaedDr. Ján Pavlík 31.01.2019 9:00 31.01.2019 13:00  Pozvánka
Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 29.01.2019 9:00 29.01.2019 13:00  Pozvánka
Základy správneho konania v podmienkach miestnej samosprávy JUDr. Helena Spišiaková 23.01.2019 9:00 23.01.2019 14:00  Pozvánka
Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov JUDr. Helena Spišiaková 22.01.2019 9:00 22.01.2019 14:00  Pozvánka
Tvorba VZN po novele zákona o obecnom zriadení JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 17.01.2019 9:00 17.01.2019 13:00  Pozvánka
Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 15.01.2019 9:00 15.01.2019 13:00  Pozvánka