Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
BB-Nové pravidlá na ochranu verejného záujmu a cestovné náhrady - ZRUŠENÉ Ing. Oxana Hospodárová 29.04.2020 9:00 29.04.2020 13:00  Pozvánka
Nové pravidlá na ochranu verejného záujmu a cestovné náhrady - ZRUŠENÉ Ing. Oxana Hospodárová 28.04.2020 9:00 28.04.2020 13:00  Pozvánka
Prevencia proti vyhoreniu - ZRUŠENÉ Mgr. Ingrid Benkovská 17.04.2020 9:00 17.04.2020 13:00  Pozvánka
Orgány školskej samosprávy - ich kompetencie a výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy-ZRUŠENÉ PaedDr. Tibor Lukács 16.04.2020 9:00 16.04.2020 13:00  Pozvánka
Odmeňovanie volených funkcionárov - ZRUŠENÉ Mgr. Ladislav Briestenský 02.04.2020 9:00 02.04.2020 13:00  Pozvánka
Šport, kultúra a verejný poriadok pri športových a kultúrnych podujatiach v obci - ZRUŠENÉ doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 31.03.2020 9:00 31.03.2020 13:00  Pozvánka
ŠÚ-Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve - ZRUŠENÉ PaedDr. Tibor Lukács, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 24.03.2020 10:00 25.03.2020 11:45  Pozvánka
Starostovia 23.-24.3.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí - ZRUŠENÉ doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 23.03.2020 10:00 24.03.2020 11:45  Pozvánka
Starostovia 23.-25.3.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí - ZRUŠENÉ doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Michal Belohorec, Mgr. Ladislav Briestenský 23.03.2020 10:00 25.03.2020 11:45  Pozvánka
Majetkári a právnici 23.-24.3.-Pracovné stretnutie správcov majetku "majetkárov" a právnikov mestských a obecných úradov - ZRUŠENÉ doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 23.03.2020 10:00 24.03.2020 11:45  Pozvánka