Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z.n.p. JUDr. Marek Dlapa 27.05.2021 9:00 27.05.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Susedské spory, sťažnosti a petície a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 18.05.2021 9:00 18.05.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve + prehľad aktuálnych osobitostí súvisiacich s COVID opatreniam Ing. Miriam Majorová, PhD. 13.05.2021 9:00 13.05.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Zmluvy a zmluvné rokovania v miestnej samospráve Mgr. Ladislav Briestenský 11.05.2021 9:00 11.05.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Kybernetická bezpečnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o. - JUDr. Jakub Pavčík 11.05.2021 9:00 11.05.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom Ing. Iveta Ištoková 04.05.2021 9:00 04.05.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 29.04.2021 9:00 29.04.2021 14:00  Pozvánka
ONLINE-Administratíva obecného zastupiteľstva a odmeňovanie volených funkcionárov Ing. Oxana Hospodárová 27.04.2021 9:00 27.04.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Rozhodovanie riaditeľa školy od 1. januára 2021 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 23.04.2021 9:00 23.04.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov Ing. Mária Kasmanová 20.04.2021 9:00 20.04.2021 13:00  Pozvánka