Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Mária Kasmanová 19.11.2019 9:00 19.11.2019 13:00  Pozvánka
Ako predchádzať a riešiť krízové situácie v podmienkach samosprávy Mgr. Zuzana Švarc Harisová, Mgr. Juraj Kvas 15.11.2019 9:00 15.11.2019 13:00  Pozvánka
Poskytovanie dotácií z rozpočtu obcí a ich kontrola Ing. Oxana Hospodárová 12.11.2019 9:00 12.11.2019 13:00  Pozvánka
Profesionálna tajomníčka, sekretárka (asistentka) na škole a školskom zariadení Mgr. Zuzana Švarc Harisová, Mgr. Juraj Kvas 06.11.2019 10:00 07.11.2019 12:00  Pozvánka
Profesionálna sekretárka (asistentka) na mestskom a obecnom úrade Mgr. Zuzana Švarc Harisová, Mgr. Juraj Kvas 06.11.2019 10:00 07.11.2019 12:00  Pozvánka
HK 5.-6.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Mgr. Marcela Turčanová, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Mária Kasmanová 05.11.2019 11:00 06.11.2019 12:00  Pozvánka
HK 5.-7.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Mgr. Marcela Turčanová, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Mária Kasmanová, Mgr. Naďa Kurilová, MVSR, Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 05.11.2019 11:00 07.11.2019 12:00  Pozvánka
Výklad zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z.n.p. a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka JUDr. Marek Dlapa 29.10.2019 9:00 29.10.2019 13:00  Pozvánka
23.-24.10.-Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 23.10.2019 11:00 24.10.2019 12:00  Pozvánka
21.-22.10.-Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 21.10.2019 11:00 22.10.2019 12:00  Pozvánka