Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ZRUŠENÉ-Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 28.10.2021 9:00 28.10.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Zmluvy a zmluvné rokovania v miestnej samospráve Mgr. Ladislav Briestenský 26.10.2021 9:00 26.10.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Zmeny v zákone o odpadoch od 1.11.2021 a zapracovanie zmien vo VZN o odpadoch Ing. Tomáš Schabjuk 25.10.2021 9:00 25.10.2021 12:00  Pozvánka
NAPLNENÁ KAPACITA-20.-21.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 20.10.2021 11:00 21.10.2021 12:00  Pozvánka
18.-19.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 18.10.2021 11:00 19.10.2021 12:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ - BB-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, v RO a PO zriadených obcou Ing. Terézia Urbanová 13.10.2021 9:00 13.10.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, v RO a PO zriadených obcou Ing. Terézia Urbanová 12.10.2021 9:00 12.10.2021 13:00  Pozvánka
5.-6.10. RŠ-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov škôl a školských zariadení Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, JUDr. Marian Hoffmann, PhD., doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 05.10.2021 10:00 06.10.2021 12:00  Pozvánka
4.-5.10. Starostovia-Pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí Ing. Iveta Ištoková, JUDr. Ingrid Ney, PhD. 04.10.2021 10:00 05.10.2021 12:00  Pozvánka
4.-6.10. Starostovia-Pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí Ing. Iveta Ištoková, JUDr. Ingrid Ney, PhD., doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 04.10.2021 10:00 06.10.2021 12:00  Pozvánka