Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Online seminár
ONLINE-Kompetenčné právo v obci
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 13.12.2022 9:00 13.12.2022 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
ZRUŠENÝ len ONLINE-Správa listinných a elektronických dokumentov-elektronické vyraďovacie konanie
PhDr. Verona Nováková 08.12.2022 9:00 08.12.2022 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Správa listinných a elektronických dokumentov-elektronické vyraďovacie konanie
PhDr. Verona Nováková 08.12.2022 9:00 08.12.2022 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
ZRUŠENÝ-Zákon č.135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (pre potreby preneseného výkonu štátnej správy)
Mgr. František Rybárik, kpt. Mgr. Martin Polka 06.12.2022 9:00 06.12.2022 13:00  Pozvánka
Online seminár
ZRUŠENÝ-ONLINE-Zákon č.135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (pre potreby preneseného výkonu štátnej správy)
Mgr. František Rybárik, kpt. Mgr. Martin Polka 06.12.2022 9:00 06.12.2022 13:00  Pozvánka
ÚZ PO-Účtovná závierka v PRÍSPEVKOVÝCH organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022 - SEMINÁR SA USKUTOČNÍ LEN ONLINE!!! Ing. Terézia Urbanová 30.11.2022 9:00 30.11.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-ÚZ PO-Účtovná závierka v PRÍSPEVKOVÝCH organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022 Ing. Terézia Urbanová 30.11.2022 9:00 30.11.2022 13:00  Pozvánka
ÚZ RO-Účtovná závierka v ROZPOČTOVÝCH organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022 - SEMINÁR SA USKUTOČNÍ LEN ONLINE!!! Ing. Terézia Urbanová 29.11.2022 9:00 29.11.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-ÚZ RO-Účtovná závierka v ROZPOČTOVÝCH organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022 Ing. Terézia Urbanová 29.11.2022 9:00 29.11.2022 13:00  Pozvánka
ÚZ OBCE-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2022- SEMINÁR SA USKUTOČNÍ LEN ONLINE!!! Ing. Terézia Urbanová 28.11.2022 9:00 28.11.2022 13:00  Pozvánka