Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
1. Konferencia ZORVC MARTIN vo volebnom období 2022-2026 14.02.2023 9:00 14.02.2023 10:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Vedenie referentských vozidiel a zabezpečenie prvej pomoci
Ľubomír Dubovec, Ján Kolník, MUDr. Ivana Jurčíková 09.02.2023 9:00 09.02.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Ročné zúčtovanie dane za rok 2022+Legislatívne zmeny 2022/2023
Ing. Pavol Kukučka 07.02.2023 9:00 07.02.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 02.02.2023 9:00 02.02.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 02.02.2023 9:00 02.02.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Slávnostný rečník na občianskych sobášoch
PaedDr. Ján Pavlík 31.01.2023 9:00 31.01.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Poskytovanie informácií a ochrana osobných údajov-právne minimum pre predstaviteľov samosprávy a prehľad aktuálnych zmien v roku 2023
Mgr. Vladimír Pirošík, advokát, špecialista na problematiku ochrany osobných údajov a infozákona 24.01.2023 9:00 24.01.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Poskytovanie informácií a ochrana osobných údajov-právne minimum pre predstaviteľov samosprávy a prehľad aktuálnych zmien v roku 2023
Mgr. Vladimír Pirošík, advokát, špecialista na problematiku ochrany osobných údajov a infozákona 24.01.2023 9:00 24.01.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
ZRUŠENÉ-Ekonomické a rozpočtové minimum pre starostov obcí, primátorov miest a poslancov OZ a MsZ
Ing. Terézia Urbanová 19.01.2023 9:00 19.01.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ZRUŠENÉ-ONLINE-Ekonomické a rozpočtové minimum pre starostov obcí, primátorov miest a poslancov OZ a MsZ
Ing. Terézia Urbanová 19.01.2023 9:00 19.01.2023 13:00  Pozvánka