Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2021 Ing. Mária Brániková 13.01.2022 9:00 13.01.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Financovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2022 Ing. Ingrid Konečná Veverková 11.01.2022 9:00 11.01.2022 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-ONLINE-Prevencia proti vyhoreniu Mgr. Ingrid Benkovská 15.12.2021 9:00 15.12.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Stravovanie zamestnancov a zmena zdaňovania príspevku na stravovanie od 1.1.2022 Ing. Mária Kasmanová 15.12.2021 9:00 15.12.2021 11:30  Pozvánka
ONLINE-Správa registratúry na mestských a obecných úradoch a v organizáciách zriadených samosprávou - archivovanie záznamov PhDr. Veronika Nováková 14.12.2021 9:00 14.12.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Cestovné náhrady a reprezentačné výdavky Ing. Oxana Hospodárová 09.12.2021 9:00 09.12.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022 Ing. Terézia Urbanová 08.12.2021 9:00 08.12.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-NO-Účtovná závierka za rok 2021 v NEZISKOVÝCH organizáciách a zmeny v zákone o účtovníctve týkajúce sa neziskových organizácií (od 1.1.2022) Ing. Jana Vršková 07.12.2021 9:00 07.12.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-PO-Účtovná závierka v PRÍSPEVKOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2021 Ing. Terézia Urbanová 01.12.2021 9:00 01.12.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-OBCE-Účtovná závierka v OBCIACH 31.12.2021 Ing. Terézia Urbanová 30.11.2021 9:00 30.11.2021 13:00  Pozvánka