Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Riadenie materskej školy - nové požiadavky - ZRUŠENÉ - náhradný termín 21.5.2020 PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 17.03.2020 9:00 17.03.2020 13:00  Pozvánka
Príprava a realizácia projektov v podmienkach miest a obcí - ZRUŠENÉ !!! Mgr. Branislav Zacharides 12.03.2020 9:00 12.03.2020 13:00  Pozvánka
SS obce 9.-10.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA 09.03.2020 11:00 10.03.2020 11:45  Pozvánka
SZ 9.-10.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., Mgr. Michal Belohorec, Ing. Mgr. Ondrej Buzala, MHA,PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA 09.03.2020 11:00 10.03.2020 11:45  Pozvánka
SS obce 9.-11.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA, PhDr. Mária Košútová 09.03.2020 11:00 11.03.2020 11:45  Pozvánka
SZ 9.-11.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., Mgr. Michal Belohorec, Ing. Mgr. Ondrej Buzala, MHA,PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, PhDr. Mária Košútová 09.03.2020 11:00 11.03.2020 11:45  Pozvánka
Novela zákona o pohrebníctve Ing. Mária Ďuricová 04.03.2020 9:00 04.03.2020 13:00  Pozvánka
Daňové a exekučné konanie - daňový poriadok, exekučný poriadok, zákon o konkurze a reštrukturalizácií, obchodný zákonník JUDr. Ingrid Ney, PhD. 03.03.2020 9:00 03.03.2020 13:00  Pozvánka
Občianske obrady a slávnosti v podmienkach miest a obcí PhDr. Dušan Gallo 27.02.2020 9:00 27.02.2020 13:00  Pozvánka
BB-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce a ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020 Ing. Terézia Urbanová 19.02.2020 9:00 19.02.2020 13:00  Pozvánka