Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Elektronické schránky v praxi pre školy - praktický kurz na PC v učebni Ing. Erika Kusyová 31.05.2018 9:00 31.05.2018 13:00  Pozvánka
23.-24.5.-matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Vladimír Pirošík 23.05.2018 11:00 24.05.2018 12:00  Pozvánka
21.-22.5.-matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Vladimír Pirošík 21.05.2018 11:00 22.05.2018 12:00  Pozvánka
21.-23.5.-matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Vladimír Pirošík, Mgr. Petronela Kotlárová, PaedDr. Ján Pavlík 21.05.2018 11:00 23.05.2018 12:00  Pozvánka
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ( PhDr. Dušan Gallo 17.05.2018 9:00 17.05.2018 14:00  Pozvánka
BB - Poskytovanie dotácií z rozpočtu obcí a ich kontrola Ing. Oxana Hospodárová 17.05.2018 9:00 17.05.2018 13:00  Pozvánka
Aktuálna problematika v sociálnej oblasti: Ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb v obci? PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 15.05.2018 9:00 15.05.2018 13:00  Pozvánka
Dane 9.-10.5.2018-Polročné pracovné stretnutie-Miestne dane a samospráva Ing. Adela Gašparovičová 09.05.2018 10:00 10.05.2018 12:00  Pozvánka
Dane 9.-11.5.2018-Polročné pracovné stretnutie-Miestne dane a samospráva Ing. Adela Gašparovičová; PaedDr. Marian Majzlík,PhD.; Mgr. Viktória Pančíková,PhD. 09.05.2018 10:00 11.05.2018 12:00  Pozvánka
RŠ 9.-10.5.2018-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení Mgr. Katarína Karácsonyová Tamášová; Mgr. Ladislav Briestenský 09.05.2018 10:00 10.05.2018 12:00  Pozvánka