Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
BB-Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet-ZRUŠENÝ Ing. Mária Kasmanová 04.09.2020 9:00 04.09.2020 13:00  Pozvánka
Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet Ing. Mária Kasmanová 03.09.2020 9:00 03.09.2020 13:00  Pozvánka
Aktuálne úlohy v školstve z pohľadu zriaďovateľov a riaditeľov škôl (po korone) Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 20.08.2020 9:00 20.08.2020 13:00  Pozvánka
Príprava a realizácia projektov v podmienkach miest a obcí Mgr. Branislav Zacharides 18.08.2020 9:00 18.08.2020 13:00  Pozvánka
Budapešť a krásy Maďarska - ZRUŠENÉ Mgr. Zdena Feherpatakyová 16.07.2020 7:00 19.07.2020 20:00  Pozvánka
Pobaltie s výletom do fínskych Helsínk-ZRUŠENÉ 13.07.2020 18:00 19.07.2020 18:00  Pozvánka
13.-14.7.HK-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková, Mgr. Vladimír Pirošík, Ing. Erika Kusyová 13.07.2020 11:00 14.07.2020 11:45  Pozvánka
13.-15.7.HK-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková, Mgr. Vladimír Pirošík, Ing. Erika Kusyová, Mgr. Katarína Tamášová Karacsonyová 13.07.2020 11:00 15.07.2020 11:45  Pozvánka
8.-9.7.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 08.07.2020 11:00 09.07.2020 11:45  Pozvánka
6.-7.7.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 06.07.2020 11:00 07.07.2020 11:45  Pozvánka