Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ŠÚ-Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve - ZRUŠENÉ PaedDr. Tibor Lukács, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 24.03.2020 10:00 25.03.2020 11:45  Pozvánka
Starostovia 23.-24.3.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí - ZRUŠENÉ doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 23.03.2020 10:00 24.03.2020 11:45  Pozvánka
Starostovia 23.-25.3.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí - ZRUŠENÉ doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Michal Belohorec, Mgr. Ladislav Briestenský 23.03.2020 10:00 25.03.2020 11:45  Pozvánka
Majetkári a právnici 23.-24.3.-Pracovné stretnutie správcov majetku "majetkárov" a právnikov mestských a obecných úradov - ZRUŠENÉ doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 23.03.2020 10:00 24.03.2020 11:45  Pozvánka
Majetkári a právnici 23.-25.3.-Pracovné stretnutie správcov majetku "majetkárov" a právnikov mestských a obecných úradov - ZRUŠENÉ doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Ladislav Briestenský 23.03.2020 10:00 25.03.2020 11:45  Pozvánka
Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - ZRUŠENÉ !!! JUDr. Bohuslav Harviľák 19.03.2020 9:00 19.03.2020 13:00  Pozvánka
Riadenie materskej školy - nové požiadavky - ZRUŠENÉ - náhradný termín 21.5.2020 PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 17.03.2020 9:00 17.03.2020 13:00  Pozvánka
Príprava a realizácia projektov v podmienkach miest a obcí - ZRUŠENÉ !!! Mgr. Branislav Zacharides 12.03.2020 9:00 12.03.2020 13:00  Pozvánka
SS obce 9.-10.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA 09.03.2020 11:00 10.03.2020 11:45  Pozvánka
SZ 9.-10.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., Mgr. Michal Belohorec, Ing. Mgr. Ondrej Buzala, MHA,PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA 09.03.2020 11:00 10.03.2020 11:45  Pozvánka