Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Rozpočtové hospodárenie obce - ekonomické minimum pre starostov Ing. Ingrid Konečná Veverková 04.04.2019 9:00 04.04.2019 13:00  Pozvánka
Riadenie a fungovanie úradu miestnej samosprávy a školy z pohľadu personálnej a mzdovej agendy Ing. Pavol Kukučka 02.04.2019 9:00 02.04.2019 13:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., PaedDr. Alica Fecková 26.03.2019 10:00 27.03.2019 12:00  Pozvánka
25.-26.3.2019-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest, starostov obcí, právnikov a vedúcich zamestnancov miestnych samospráv Mgr. Ladislav Briestenský, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 25.03.2019 10:00 26.03.2019 12:00  Pozvánka
25.-27.3.2019-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest, starostov obcí, právnikov a vedúcich zamestnancov miestnych samospráv Mgr. Ladislav Briestenský, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 25.03.2019 10:00 27.03.2019 12:00  Pozvánka
Elektronická schránka úradu - novinky Ing. Erika Kusyová 21.03.2019 9:00 21.03.2019 13:00  Pozvánka
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev Mgr. Ladislav Briestenský 19.03.2019 9:00 19.03.2019 13:00  Pozvánka
ZPOZ ako súčasť miestnej kultúry (Komunikácia a pravidlá spoločenského protokolu na občianskych obradoch a slávnostiach) PhDr. Dušan Gallo 14.03.2019 9:00 14.03.2019 13:00  Pozvánka
SS obce 2 dni-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Mária Košútová, JUDr. Et Bc. Maroš Matiaško, LL.M., PhDr. Miroslav Cangár, PhD. 11.03.2019 11:00 12.03.2019 12:00  Pozvánka
SS obce 3 dni-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Mária Košútová, JUDr. Et Bc. Maroš Matiaško, LL.M., PhDr. Miroslav Cangár, PhD., PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 11.03.2019 11:00 13.03.2019 12:00  Pozvánka