Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Príprava na úspech v komunálnych voľbách PhDr. Dušan Gallo 18.09.2018 9:00 18.09.2018 13:00  Pozvánka
Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. - ustanovenia týkajúce sa činností obcí Ing. Beata Gajdošová 13.09.2018 9:00 13.09.2018 13:00  Pozvánka
Sociálne obce 2 dni-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Mgr. Branislav Ondruš, Mgr. Peter Szabo, PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, Mgr. Ing. Ondrej Buzala 10.09.2018 11:00 11.09.2018 12:00  Pozvánka
Sociálne obce 3 dni-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Mgr. Branislav Ondruš, Mgr. Peter Szabo, PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, Mgr. Ing. Ondrej Buzala 10.09.2018 11:00 12.09.2018 12:00  Pozvánka
SZ 2 dni-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Mgr. Branislav Ondruš, Mgr. Peter Szabo, PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, Mgr. Ing. Ondrej Buzala 10.09.2018 11:00 11.09.2018 12:00  Pozvánka
SZ 3 dni-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Mgr. Branislav Ondruš, Mgr. Peter Szabo, PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, Mgr. Ing. Ondrej Buzala, Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. 10.09.2018 11:00 12.09.2018 12:00  Pozvánka
Novinky v mzdovej oblasti (pracovný čas, nároky zamestnancov, príplatky za sobotu, nedeľu, 13., 14. plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018) RNDr. Jana Motyčková 06.09.2018 9:00 06.09.2018 14:00  Pozvánka
Výkon verejnej moci aplikovaný v podmienkach samosprávy a školstva certifikovaní lektori NASES 04.09.2018 9:00 04.09.2018 13:00  Pozvánka
Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO Ing. Terézia Urbanová 28.06.2018 8:30 04.07.2018 14:00  Pozvánka
Elektronické schránky v praxi pre obce - praktický kurz na PC v učebni Ing. Erika Kusyová 22.06.2018 9:00 22.06.2018 13:00  Pozvánka