Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Ekonómky 19.-21.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 19.09.2022 10:00 21.09.2022 12:00  Pozvánka
Starostovia 12.-13.9.-Pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí PhDr. Dušan Gallo, JUDr. Ingrid Ney, PhD. 12.09.2022 10:00 13.09.2022 12:00  Pozvánka
Starostovia 12.-14.9.-Pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí PhDr. Dušan Gallo, JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Iveta Ištoková 12.09.2022 10:00 14.09.2022 12:00  Pozvánka
Dane 12.-13.9.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva JUDr. Ingrid Ney, PhD. 12.09.2022 10:00 13.09.2022 12:00  Pozvánka
Dane 12.-14.9.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Iveta Ištoková 12.09.2022 10:00 14.09.2022 12:00  Pozvánka
SZ 5.-6.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Mgr. Eva Zaujecová, odbor sociálnych služieb, MPSVR SR, Ing. Mgr. Viera Filipová, odbor sociálnych služieb, MPSVR SR, Ing. Ján Hudák, PhD., riaditel odboru krízového manažmentu a bezpečnosti, MPSVR SR, RNDr. Jana Motyčková 05.09.2022 11:00 06.09.2022 12:00  Pozvánka
Sociálne obce 5.-6.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Mgr. Eva Zaujecová, odbor sociálnych služieb, MPSVR SR, Ing. Mgr. Viera Filipová, odbor sociálnych služieb, MPSVR SR, Ing. Ján Hudák, PhD., riaditel odboru krízového manažmentu a bezpečnosti, MPSVR SR, RNDr. Jana Motyčková 05.09.2022 11:00 06.09.2022 12:00  Pozvánka
SZ 5.-7.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Mgr. Eva Zaujecová, odbor sociálnych služieb, MPSVR SR, Ing. Mgr. Viera Filipová, odbor sociálnych služieb, MPSVR SR, Ing. Ján Hudák, PhD., riaditel odboru krízového manažmentu a bezpečnosti, MPSVR SR, RNDr. Jana Motyčková, JUDr. PhDr. Adria 05.09.2022 11:00 07.09.2022 12:00  Pozvánka
Sociálne obce 5.-7.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Mgr. Eva Zaujecová, odbor sociálnych služieb, MPSVR SR, Ing. Mgr. Viera Filipová, odbor sociálnych služieb, MPSVR SR, Ing. Ján Hudák, PhD., riaditel odboru krízového manažmentu a bezpečnosti, MPSVR SR, RNDr. Jana Motyčková, JUDr. PhDr. Adria 05.09.2022 11:00 07.09.2022 12:00  Pozvánka
ONLINE-Daňový bonus od 1.7.2022, elektronické PN a ďalšie zmeny od 1.6.2022 RNDr. Jana Motyčková 30.06.2022 10:00 30.06.2022 12:00  Pozvánka