Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ZRUŠENÉ-HK-16.-18.12.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Mária Kasmanová 16.12.2020 11:00 18.12.2020 11:45  Pozvánka
ONLINE-Aktuálna situácia odpadového hospodárstva v podmienkach miest a obcí Ing. Peter Gallovič 16.12.2020 9:00 16.12.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 15.12.2020 9:00 15.12.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Správa registratúry vo verejnej správe, správa neelektronických a elektronických záznamov v samospráve PhDr. Verona Nováková 10.12.2020 9:00 10.12.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Odmeňovanie volených funkcionárov Mgr. Ladislav Briestenský 08.12.2020 9:00 08.12.2020 13:00  Pozvánka
ONLINE-OBCE-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020 Ing. Terézia Urbanová 03.12.2020 9:00 03.12.2020 13:00  Pozvánka
ONLINE-ROPO-Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2020 Ing. Terézia Urbanová 02.12.2020 9:00 02.12.2020 13:00  Pozvánka
ONLINE-Mzdová účtovníčka na konci roku 2020 Ing. Pavol Kukučka 27.11.2020 9:00 27.11.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Matriky 23.-25.11.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová, PaedDr. Ján Pavlík 23.11.2020 11:00 25.11.2020 11:45  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 20.11.2020 9:00 20.11.2020 13:00  Pozvánka