Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ZRUŠENÉ-BB-Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO z pohľadu účtovníctva a špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 Ing. Terézia Urbanová 30.10.2020 9:00 30.10.2020 13:00  Pozvánka
ONLINE-Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO z pohľadu účtovníctva a špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 Ing. Terézia Urbanová 29.10.2020 9:00 29.10.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Matriky 21.-22.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, PaedDr. Ján Pavlík 21.10.2020 11:00 22.10.2020 11:45  Pozvánka
ONLINE-Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe, štandardy pre informačné technológie a projektové riadenie Mgr. Michal Belohorec 20.10.2020 9:00 20.10.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Matriky 19.-20.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, PaedDr. Ján Pavlík 19.10.2020 11:00 20.10.2020 11:45  Pozvánka
ONLINE-Právny vzťah obcí a škôl doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 15.10.2020 9:00 15.10.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie a spoločenského protokolu na úradoch a školách PhDr. Dušan Gallo 09.10.2020 9:00 09.10.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-HK-5.-6.10.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová 05.10.2020 11:00 06.10.2020 11:45  Pozvánka
ZRUŠENÉ-HK-5.-7.10.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Mária Kasmanová 05.10.2020 11:00 07.10.2020 11:45  Pozvánka
ONLINE-Miestne dane a poplatky Ing. Iveta Ištoková 01.10.2020 9:00 01.10.2020 13:00  Pozvánka