Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2020 Ing. Mária Brániková 14.01.2021 9:00 14.01.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Aktuálna situácia odpadového hospodárstva v podmienkach miest a obcí Ing. Peter Gallovič, Ing. Tomáš Schabjuk 16.12.2020 11:00 18.12.2020 11:45  Pozvánka
ZRUŠENÉ-HK-16.-17.12.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová 16.12.2020 11:00 17.12.2020 11:45  Pozvánka
ZRUŠENÉ-HK-16.-18.12.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Mária Kasmanová 16.12.2020 11:00 18.12.2020 11:45  Pozvánka
ONLINE-Aktuálna situácia odpadového hospodárstva v podmienkach miest a obcí Ing. Peter Gallovič 16.12.2020 9:00 16.12.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 15.12.2020 9:00 15.12.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Správa registratúry vo verejnej správe, správa neelektronických a elektronických záznamov v samospráve PhDr. Verona Nováková 10.12.2020 9:00 10.12.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Odmeňovanie volených funkcionárov Mgr. Ladislav Briestenský 08.12.2020 9:00 08.12.2020 13:00  Pozvánka
ONLINE-OBCE-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020 Ing. Terézia Urbanová 03.12.2020 9:00 03.12.2020 13:00  Pozvánka
ONLINE-ROPO-Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2020 Ing. Terézia Urbanová 02.12.2020 9:00 02.12.2020 13:00  Pozvánka