Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ZRUŠENÉ-8.-9.6.Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 08.06.2020 11:00 09.06.2020 11:45  Pozvánka
Nakladanie s majetkom obce-ZRUŠENÉ Ing. Oxana Hospodárová 04.06.2020 9:00 04.06.2020 13:00  Pozvánka
VIDEO SEMINÁR-Zákon o slobode informácií - najčastejšie problémy obcí v súčasnom období Mgr. Vladimír Pirošík, advokát, špecializujúci sa na komunálne právo, informačnú legislatívu a ochranu osobných údajov 01.06.2020 8:00 07.06.2020 20:00  Pozvánka
Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie a spoločenského protokolu na úradoch a školách - ZRUŠENÉ PhDr. Dušan Gallo 29.05.2020 9:00 29.05.2020 13:00  Pozvánka
HK 25.-27.5.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy -PRESUN 13.-15.7.2020 Ing. Ingrid Konečná Veverková, Mgr. Vladimír Pirošík, Ing. Erika Kusyová, Mgr. Katarína Tamášová Karacsonyová 25.05.2020 11:00 27.05.2020 11:45  Pozvánka
VIDEO SEMINÁR-Problematika aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve aj s prípravou na nový školský rok Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 25.05.2020 8:00 31.05.2020 20:00  Pozvánka
VIDEO SEMINÁR - Otváranie materských škôl a základných škôl po prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 25.05.2020 8:00 31.05.2020 20:00  Pozvánka
Riadenie materskej školy - nové požiadavky-ZRUŠENÉ PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 21.05.2020 9:00 21.05.2020 13:00  Pozvánka
VIDEO SEMINÁR - Riadenie materskej školy - nové požiadavky PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 18.05.2020 8:00 24.05.2020 20:00  Pozvánka
Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy - ZRUŠENÉ PhDr. Dušan Gallo 15.05.2020 9:00 15.05.2020 13:00  Pozvánka