Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
SZ 2 dni-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Mária Košútová, JUDr. Et Bc. Maroš Matiaško, LL.M., PhDr. Miroslav Cangár, PhD. 11.03.2019 11:00 12.03.2019 12:00  Pozvánka
SZ 3 dni-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Mária Košútová, JUDr. Et Bc. Maroš Matiaško, LL.M., PhDr. Miroslav Cangár, PhD., JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 11.03.2019 11:00 13.03.2019 12:00  Pozvánka
Prevencia proti vyhoreniu Mgr. Ingrid Benkovská 07.03.2019 9:00 07.03.2019 13:00  Pozvánka
Nakladanie s majetkom obce doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 05.03.2019 9:00 05.03.2019 13:00  Pozvánka
Poskytovanie informácií a ochrana osobných údajov - právne minimum pre predstaviteľov samosprávy Mgr. Vladimír Pirošík 01.03.2019 9:00 01.03.2019 13:00  Pozvánka
Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 26.02.2019 9:00 26.02.2019 13:00  Pozvánka
Manažér v miestnej samospráve Prof. Miroslav Tuma 21.02.2019 9:00 21.02.2019 13:00  Pozvánka
BB-Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019 Ing. Terézia Urbanová 20.02.2019 9:00 20.02.2019 13:00  Pozvánka
ROPO-Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019 Ing. Terézia Urbanová 19.02.2019 9:00 19.02.2019 13:00  Pozvánka
OBCE-Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019 Ing. Terézia Urbanová 18.02.2019 9:00 18.02.2019 13:00  Pozvánka