Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-OBCE-Účtovná závierka v OBCIACH 31.12.2021 Ing. Terézia Urbanová 30.11.2021 9:00 30.11.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-RO-Účtovná závierka v ROZPOČTOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2021 Ing. Terézia Urbanová 29.11.2021 9:00 29.11.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÝ-Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 25.11.2021 9:00 25.11.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE - Mzdová účtovníčka vo IV.Q roku 2021 Ing. Pavol Kukučka 23.11.2021 9:00 23.11.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Prehľad najdôležitejších zmien vykonaných novelou zákona o verejnom obstarávaní JUDr. Katarína Mrázová 18.11.2021 9:00 18.11.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Obecný podnik - v postavení registrovaného sociálneho podniku Ľubica Lövingerová, Nataša Milistenferová 16.11.2021 9:00 16.11.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Nástrahy skončenia pracovného pomeru v škole a obci - organizačné zmeny, porušovanie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 11.11.2021 9:00 11.11.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Riadenie materskej školy - nové požiadavky PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 09.11.2021 9:00 09.11.2021 13:00  Pozvánka
3.-4.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 03.11.2021 11:00 04.11.2021 12:00  Pozvánka
3.-5.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková, JUDr. Marian Hoffmann, PhD., JUDr. Katarína Mrázová 03.11.2021 11:00 05.11.2021 12:00  Pozvánka