Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ZRUŠENÉ-ONLINE-Zákon č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 z.z. o živnostenskom podnikaní v z.n.p. z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej s JUDr. Bohuslav Harviľák 18.03.2021 9:00 18.03.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2021 Ing. Janka Sládečková 16.03.2021 9:00 16.03.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Ročné zúčtovanie dane za rok 2020+Aktuálne legislatívne zmeny 2021 (home office, gastrolístky, ...) Ing. Pavol Kukučka 11.03.2021 9:00 11.03.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÝ - ONLINE-Finančná kontrola - novela zákona Ing. Ingrid Konečná Veverková 04.03.2021 9:00 04.03.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej oblasti a záverečný účet obce Ing. Ingrid Konečná Veverková 04.03.2021 9:00 04.03.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÝ-Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 25.02.2021 9:00 25.02.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-BB-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021. Ing. Terézia Urbanová 24.02.2021 9:00 24.02.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-ROPO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021. Ing. Terézia Urbanová 23.02.2021 9:00 23.02.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-OBCE-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021. Ing. Terézia Urbanová 22.02.2021 9:00 22.02.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Kamerový informačný systém Osobnyudaj.sk, s.r.o. - JUDr. Samuel Matejovič, JUDr. Jakub Pavčík 18.02.2021 9:00 18.02.2021 13:00  Pozvánka