Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Tvorba VZN po novele zákona o obecnom zriadení JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 17.01.2019 9:00 17.01.2019 13:00  Pozvánka
Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 15.01.2019 9:00 15.01.2019 13:00  Pozvánka
Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2018 Ing. Mária Brániková 08.01.2019 9:00 08.01.2019 13:00  Pozvánka
Správa registratúry v samospráve a na školách PhDr. Verona Nováková 13.12.2018 9:00 13.12.2018 13:00  Pozvánka
ÚZ PO - Účtovná závierka v PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2018 Ing. Terézia Urbanová 07.12.2018 9:00 07.12.2018 13:00  Pozvánka
ÚZ RO - Účtovná závierka v RO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2018 Ing. Terézia Urbanová 06.12.2018 9:00 06.12.2018 13:00  Pozvánka
ÚZ obce 5.12.-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2018 Ing. Terézia Urbanová 05.12.2018 9:00 05.12.2018 13:00  Pozvánka
ÚZ obce 4.12.-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2018 Ing. Terézia Urbanová 04.12.2018 9:00 04.12.2018 13:00  Pozvánka
ÚZ BB - Účtovná závierka v obciach a v RO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2018 Ing. Terézia Urbanová 03.12.2018 9:00 03.12.2018 13:00  Pozvánka
Prvé praktické skúsenosti s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) Mgr. Vladimír Pirošík 29.11.2018 9:00 29.11.2018 13:00  Pozvánka