Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
PaM 3 dni-Konzultačné stretnutie mzdárov a personalistov (Aktuálny výber tém pre rok 2018) Ing. Pavol Kukučka; Ľubomíra Hnátová, PhD. 11.06.2018 10:00 13.06.2018 12:00  Pozvánka
Ochrana osobných údajov a povinné poskytovanie informácií v praxi samospráv a ich ROPO podľa nových pravidiel GDPR od 25.5.2018 Vladimír Pirošík, advokát, s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany OÚ, poradí ako sa čo najefektívnejšie a najlacnejšie vysporiadať s novou právnou úpravou ochrany dát citlivých dát 07.06.2018 9:00 07.06.2018 13:00  Pozvánka
Elektronické schránky v praxi pre školy - praktický kurz na PC v učebni Ing. Erika Kusyová 31.05.2018 9:00 31.05.2018 13:00  Pozvánka
23.-24.5.-matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Vladimír Pirošík 23.05.2018 11:00 24.05.2018 12:00  Pozvánka
21.-22.5.-matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Vladimír Pirošík 21.05.2018 11:00 22.05.2018 12:00  Pozvánka
21.-23.5.-matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Vladimír Pirošík, Mgr. Petronela Kotlárová, PaedDr. Ján Pavlík 21.05.2018 11:00 23.05.2018 12:00  Pozvánka
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ( PhDr. Dušan Gallo 17.05.2018 9:00 17.05.2018 14:00  Pozvánka
BB - Poskytovanie dotácií z rozpočtu obcí a ich kontrola Ing. Oxana Hospodárová 17.05.2018 9:00 17.05.2018 13:00  Pozvánka
Aktuálna problematika v sociálnej oblasti: Ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb v obci? PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 15.05.2018 9:00 15.05.2018 13:00  Pozvánka
Dane 9.-10.5.2018-Polročné pracovné stretnutie-Miestne dane a samospráva Ing. Adela Gašparovičová 09.05.2018 10:00 10.05.2018 12:00  Pozvánka