Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (§43a §54-§57 stavebného zákona) JUDr. Helena Spišiaková 04.09.2019 9:00 04.09.2019 13:00  Pozvánka
Paríž a kúsok Normandie a Bretónska Mgr. Zdena Feherpatakyová 15.07.2019 13:30 21.07.2019 16:00  Pozvánka
Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (§43a §54-§57 stavebného zákona) JUDr. Helena Spišiaková 18.06.2019 9:00 18.06.2019 13:00  Pozvánka
Odpady-Konzultačný seminár k odpadom Ing. Peter Gallovič 11.06.2019 10:00 12.06.2019 12:00  Pozvánka
10.-11.6.-Významné udalosti v živote človeka, miest a obcí v obradoch a slávnostiach PhDr. Anna Badínová, Milada Wembo, PhDr. Dušan Gallo, Mgr. Anna Hlinková 10.06.2019 10:30 11.06.2019 12:00  Pozvánka
10.-12.6.-Významné udalosti v živote človeka, miest a obcí v obradoch a slávnostiach PhDr. Anna Badínová, Milada Wembo, PhDr. Dušan Gallo, Mgr. Anna Hlinková, Ľubomíra Hnátová, PhD. 10.06.2019 10:30 12.06.2019 12:00  Pozvánka
PaM 10.-11.6.-Konzultačné stretnutie mzdárov a personalistov Mgr. Ladislav Briestenský, Ing. Pavol Kukučka 10.06.2019 10:00 11.06.2019 12:00  Pozvánka
PaM 10.-12.6.-Konzultačné stretnutie mzdárov a personalistov Mgr. Ladislav Briestenský, Ing. Pavol Kukučka, Ľubomíra Hnátová, PhD. 10.06.2019 10:00 12.06.2019 12:00  Pozvánka
Povoľovanie výrubu drevín JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 04.06.2019 9:00 04.06.2019 13:00  Pozvánka
29.-30.5.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 29.05.2019 11:00 30.05.2019 12:00  Pozvánka