Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-Kybernetická bezpečnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o. - JUDr. Jakub Pavčík 11.05.2021 9:00 11.05.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom Ing. Iveta Ištoková 04.05.2021 9:00 04.05.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 29.04.2021 9:00 29.04.2021 14:00  Pozvánka
ONLINE-Administratíva obecného zastupiteľstva a odmeňovanie volených funkcionárov Ing. Oxana Hospodárová 27.04.2021 9:00 27.04.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Rozhodovanie riaditeľa školy od 1. januára 2021 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 23.04.2021 9:00 23.04.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov Ing. Mária Kasmanová 20.04.2021 9:00 20.04.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Aktuálna školská legislatíva pre riaditeľov a zriaďovateľov základných škôl PaedDr. Tibor Lukács 15.04.2021 9:00 15.04.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Nakladanie s majetkom obce doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 07.04.2021 9:00 07.04.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 Ing. Mária Kasmanová 31.03.2021 9:00 31.03.2021 11:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Šport, kultúra a verejný poriadok pri športových a kultúrnych podujatiach v obci doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 30.03.2021 9:00 30.03.2021 13:00  Pozvánka