Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ZRUŠENÉ-Verejné skladanie účtov voličom pred koncom volebného obdobia Mgr. Ladislav Briestenský 28.06.2022 9:00 28.06.2022 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-PRESUN na 14.6.2022-Ukončenie funkčného obdobia v obecnej samospráve 2018-2022 JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 22.06.2022 9:00 22.06.2022 13:00  Pozvánka
Nepoznané krásy Slovinska Mgr. Zdena Feherpatakyová 18.06.2022 4:30 22.06.2022 20:00  Pozvánka
ZRUŠENÝ-Sťažnosti v škole a ich vybavovanie a výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy PaedDr. Tibor Lukács 16.06.2022 9:00 16.06.2022 13:00  Pozvánka
Ukončenie funkčného obdobia v obecnej samospráve 2018-2022 JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 14.06.2022 9:00 14.06.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Ukončenie funkčného obdobia v obecnej samospráve 2018-2022 JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 14.06.2022 9:00 14.06.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Riadenie materskej školy, vnútorné predpisy a ochrana osobných údajov Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 09.06.2022 9:00 09.06.2022 13:00  Pozvánka
8.-9.6.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Vladimír Pirošík 08.06.2022 11:00 09.06.2022 12:00  Pozvánka
6.-7.6.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR-OBSADENÁ KAPACITA Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Vladimír Pirošík 06.06.2022 11:00 07.06.2022 12:00  Pozvánka
6.-8.6.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR-OBSADENÁ KAPACITA Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Vladimír Pirošík, Mgr. Alena Štrbová, Mgr. Anna Hlinková 06.06.2022 11:00 08.06.2022 12:00  Pozvánka