Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ZRUŠENÉ-Susedské spory, sťažnosti a petície a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 19.11.2020 9:00 19.11.2020 13:00  Pozvánka
ONLINE-Vybrané pracovnoprávne vzťahy v školstve doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 19.11.2020 9:00 19.11.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam JUDr. Róbert Urban 12.11.2020 9:00 12.11.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-HK-9.-10.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová 09.11.2020 11:00 10.11.2020 11:45  Pozvánka
ZRUŠENÉ-HK-9.-11.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Mária Kasmanová 09.11.2020 11:00 11.11.2020 11:45  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Aktuálna situácia odpadového hospodárstva v podmienkach miest a obcí Ing. Peter Gallovič, Ing. Tomáš Schabjuk 09.11.2020 11:00 11.11.2020 11:45  Pozvánka
ONLINE-Nakladanie s majetkom obce Ing. Oxana Hospodárová 05.11.2020 9:00 05.11.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-BB-Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO z pohľadu účtovníctva a špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 Ing. Terézia Urbanová 30.10.2020 9:00 30.10.2020 13:00  Pozvánka
ONLINE-Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO z pohľadu účtovníctva a špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 Ing. Terézia Urbanová 29.10.2020 9:00 29.10.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Matriky 21.-22.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, PaedDr. Ján Pavlík 21.10.2020 11:00 22.10.2020 11:45  Pozvánka