Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
21.-22.10.-Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 21.10.2019 11:00 22.10.2019 12:00  Pozvánka
BB-Školské stravovanie v obciach, v RO a PO zriadených obcou Ing. Terézia Urbanová 18.10.2019 9:00 18.10.2019 13:00  Pozvánka
Školské stravovanie v obciach, v RO a PO zriadených obcou Ing. Terézia Urbanová 17.10.2019 9:00 17.10.2019 13:00  Pozvánka
Rozpočet obce a jeho argumentácia v schvaľovacom procese Mgr. Zuzana Švarc Harisová, Mgr. Juraj Kvas 15.10.2019 9:00 15.10.2019 13:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve PaedDr. Alica Fecková, Mgr. Zdenko Krajčír 08.10.2019 10:00 09.10.2019 12:00  Pozvánka
RŠ 7.-8.10.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení JUDr. Marián Hoffmann, PhD., PaedDr. Alica Fecková, Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 07.10.2019 10:00 08.10.2019 12:00  Pozvánka
RŠ 7.-9.10.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení JUDr. Marián Hoffmann, PhD., PaedDr. Alica Fecková, Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, PaedDr. Lenka Holíková 07.10.2019 10:00 09.10.2019 12:00  Pozvánka
Dane-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva Ing. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová 07.10.2019 10:00 08.10.2019 12:00  Pozvánka
Miestne dane a poplatky Ing. Iveta Ištoková 03.10.2019 9:00 03.10.2019 13:00  Pozvánka
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 27.09.2019 9:00 27.09.2019 13:00  Pozvánka