Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Nakladanie s majetkom obce doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 05.03.2019 9:00 05.03.2019 13:00  Pozvánka
Poskytovanie informácií a ochrana osobných údajov - právne minimum pre predstaviteľov samosprávy Mgr. Vladimír Pirošík 01.03.2019 9:00 01.03.2019 13:00  Pozvánka
Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 26.02.2019 9:00 26.02.2019 13:00  Pozvánka
Manažér v miestnej samospráve Prof. Miroslav Tuma 21.02.2019 9:00 21.02.2019 13:00  Pozvánka
BB-Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019 Ing. Terézia Urbanová 20.02.2019 9:00 20.02.2019 13:00  Pozvánka
ROPO-Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019 Ing. Terézia Urbanová 19.02.2019 9:00 19.02.2019 13:00  Pozvánka
OBCE-Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019 Ing. Terézia Urbanová 18.02.2019 9:00 18.02.2019 13:00  Pozvánka
Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 + Legislatívne zmeny 2019 Ing. Pavol Kukučka 14.02.2019 9:00 14.02.2019 13:00  Pozvánka
Vedenie referentských vozidiel a zabezpečenie prvej pomoci Ľubomír Dubovec, Ján Kolník, MUDr. Ivana Jurčíková 12.02.2019 9:00 12.02.2019 13:00  Pozvánka
Spracovanie administratívy OZ a komisií a odmeňovanie volených funkcionárov Ing. Oxana Hospodárová 07.02.2019 10:00 07.02.2019 14:00  Pozvánka