Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Aktuálne otázky financovania ekonomiky obcí, škôl a školských zariadení - SEMINÁR PRESUNUTÝ Ing. Ingrid Konečná Veverková 17.09.2020 9:00 17.09.2020 13:00  Pozvánka
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv a škôl Mgr. Vladimír Pirošík, advokát, špecializujúci sa na komunálne právo, informačnú legislatívu a ochranu osobných údajov 10.09.2020 9:00 10.09.2020 13:00  Pozvánka
Dane-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva JUDr. Ingrid Ney, PhD.; Ing. Iveta Ištoková, PhD. 08.09.2020 10:00 09.09.2020 11:45  Pozvánka
Starostovia 7.-8.9.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Tomáš Schabjuk 07.09.2020 10:00 08.09.2020 11:45  Pozvánka
Starostovia 7.-9.9.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Tomáš Schabjuk, Ing. Iveta Ištoková, PhD. 07.09.2020 10:00 09.09.2020 11:45  Pozvánka
RŠ-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karacsonyová 07.09.2020 10:00 08.09.2020 11:45  Pozvánka
BB-Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet-ZRUŠENÝ Ing. Mária Kasmanová 04.09.2020 9:00 04.09.2020 13:00  Pozvánka
Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet Ing. Mária Kasmanová 03.09.2020 9:00 03.09.2020 13:00  Pozvánka
Aktuálne úlohy v školstve z pohľadu zriaďovateľov a riaditeľov škôl (po korone) Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 20.08.2020 9:00 20.08.2020 13:00  Pozvánka
Príprava a realizácia projektov v podmienkach miest a obcí Mgr. Branislav Zacharides 18.08.2020 9:00 18.08.2020 13:00  Pozvánka